Årsmøte i NPSF

Årsmøtet for 2015 er gjennomført og vi har fått noen nye representanter inn i styret. På møtet fikk vi satt en klar agenda for hvilke mål som skal nås og hvilke prosjekter som skal påbegynnes i løpet av det neste året.