Årsmøte i NPSF

Årsmøtet for 2015 er gjennomført og vi har fått inn noen nye representanter i styret. Tina Jahr som nytt styremedlem og Aina Jakobsen og Silje Bunæs som vararepresentanter. Flere forslag ble gjennomgått og styret fikk satt en klar agenda for hvilke mål som skal nås og hvilke prosjekter som skal påbegynnes i løpet av det neste året. Vi fikk også besøk av Alfred Karlsen som ga oss et foredrag om skadeforebygging spesielt tilpasset for poleutøvere. Protokollen fra møtet finner du her: protokoll

På møtet ble også de nye retningslinjene fra IPSF for nasjonale mesterskap gjennomgått og det ble mye informasjon for utøvere som ønsker å delta i NM og hvordan dette vil foregå i år. Epic tilbyr blant annet kurs i «Code of points» for de som ønsker å få en ordentlig gjennomgang av dette. Kurset er over nett og holdes 19. november, 21 januar og 26. februar og koster 40£. book kurs i “Code of Points”.

Styret har kommet i gang med planlegging og det blir mye spennende som skjer fremover. Følg oss på Facebook og Instagram for eventer og flere nyheter frem mot NM.