Medlemmer

Norges Pole Sport Forbund er frivillig drevet av medlemmer i NPSF og er dedikert til å positivt fremme pole som en atletisk sport. NPSF skal arbeide for å fremme utviklingen av Pole Sport i hele Norge og skal støtte enkeltpersoner, foreninger og andre aktører som driver med Pole Sport, i alle varianter og stilarter, i den hensikt å forene den norske Pole Sport industrien.

NPSF vil støtte alle sine medlemmer så langt det lar seg gjøre med rådgivning dersom de ønsker det, innenfor polerelaterte saker. Når du er medlem får du et medlemsbevis og viser dermed at du støtter arbeidet i Norge for pole sport. Du vil få status som polutøver i Norge og du får mulighet til å kvalifisere deg til nasjonale og internasjonale mesterskap. NPSF kan også stille som objektiv part ved behov for konfliktløsning i polerelaterte konflikter dersom du er medlem. om medlem har du mulighet til å delta på NPSF sine arrangementer og du har også stemmerett på årsmøtet og kan stille til valg i forbundet. Bli med og bestem fremtiden til Norges Pole Sport Forbund.

Bli medlem


En stor takk til dere som har støttet oss i oppstarten:

 • Svein Edin Hagberg
 • Mai Phan
 • Miriam Susan Hansen Bjørgås
 • Tina Tufte Holtsdalen
 • Camilla Haukås Skjeseth
 • Herdis Jenssen
 • June Berntsen
 • Elise Jacobsen
 • Gøril Synnøve Johansen
 • Linda Engebretsen
 • Julie Bjanes