For Utøvere

Norgesmesterskapet dømmes etter det internasjonale pole sport forbundes standarder. Disse reglene er utvilet av IPSF tekniske komite for å sørge for rettferdig og transperant dømming. Det stilles høye krav til utførelse og komposisjon av utøverenes rutine. De som ønsker å søke til Norgesmesterskapet må lese nøye gjennom samtlige dokumenter lagt ut på vår dokumentside.

I år har vil vi også arrangere Norgesmesterskap i Artistisk Pole, for mer info om denne konkurransen se Artistisk Pole.

Alle søkere må være medlemmer av Norges Pole Sport Forbund. Er du ikke medlem, meld deg inn her.

For å søke må du:

  • Les gjennom samtlige dokumenter.
  • Les gjennom frister i søknadsprossessen under
  • Betal påmeldingsagiften via PayPal
  • Fyll inn søknadsskjema
  • Ettersend ytterligere dokumentasjon du anser relevant etter å lest gjennom reglene.
  • Motta bekreftelsesmail fra NPSF
  • Send inn musikk i riktig format innen fristen under
  • Last ned og fyll ut Compulsory og Technical Bonus skjema, send inn til nm@polesportnorge.no innen fristen under.

Påmelding

NB! Du må betale påmeldingsavgift på 450 kr før du fylle i påmeldingskjemaTimeline

Dato Hva
20. november Søknadsperiode starter
6. januar Søkndasfrist Artistisk Pole
Frist for å betale søknadsgebyr 1
20. januar Svar på Artistisk Pole søknad
1. februar Søkndasfrist Pole Sport
Frist for å betale søknadsgebyr 1
5. februar Frist for å ettersende ytterligere dokumentasjon
12. februar Bekreftelse fra NPSF tilsendt på mail
31.mars Frist for innsendelse av compulsory- og bonusskjema for retting
7. april Frist for å sende inn musikk for godkjenning
Frist for å sende inn kostyme ved spørsmål. FRVILLIG
Frist for å sende inn endelig compulsoryskjema (uten retting)
Frist for å sende inn endelig technical bonus skjema
6. mai Kvalifiseringsrunder 3
Finale Pole Artistisk
7. mai Finaler Pole Sport
1 Søknadsgebyr er 450 kr og må betales innen søknadsfristen, og før du fyller i søknadskjema. Søknadsgebyret refunderes ikke med mindre konkurransen ikke gjennomføres.
2 Musikk skal sendes inn som mp3, og må være ferdig klippet/fadet slik den skal spilles av. Musikkfilen skal merkes med kategori og navn på utøver
3 Kvalifiseringsrunden vil bedømmes på lik linje som finalen og samtlige krav gjelder. Det vil kun gjennomføres kvalifiseringsrunder i kategorier med flere søkere enn finaleplasser. Du vil få informasjon om det blir gjennomført kvalifiseringsrunder når du mottar bekreftelse på godkjent søknad

Artistic Pole

IPSF vil i samsvar med IOC og SportsAccords kriterier bli det offisielle forbundet for alle disipliner innen pole, og har utviklet en egen disiplin for Artistisk Pole. Denne vil introduseres for første gang denne konkurranse sesongen, og vi i NPSF ønsker å ta del i denne reisen fra begynnelsen av ved å arrangere det første Norgesmesterskapet i Artistisk Pole. Dette er et separat mesterskap, som på sikt vil holdes på en egen dato i et egnet lokale. Men til å begynne med vil det arrangeres under helgen for Norgesmesterskapet i Pole Sport.

Norgesmesterskapet i Artistisk Pole 2017 vil holdes Lørdag 6 mai på kveldstid i Bygdøyhus idretshall.

Artistisk Pole er det mykere og mer kunstnerisk rettede søskenet til Pole Sport. Denne disiplinen oppfordrer til kreativitet og kunstnerisk tolkning av musikk, tema m.m. Denne konkurransen dømmes på de helt nye Artistisk Pole reglene som ikke inkluderer Code of points eller “compulsory” elementer.

Norgesmesterskapet i Artsistisk Pole 2017 vil være åpent for deltakelse for utøvere i kategoriene “Semi Proffesional” og “Proffesional”

For mer informasjon om kategorier og regler se dokumentet IPSF Artistisc Pole Scoring and Rules
For informasjon om søknadskriterier se dokumentet Artistic Pole Video Application Criteria

Dommere

Dommere tildelses av IPSF. Alle dommere har fullført et grundig kurs i regi av IPSF, og det stilles strenge krav til dommere i forbindelse med relasjoner til utøvere, stadig videreutvikling av ferdigheter og profesjonalitet.
Det vil være totalt 5 dommere som til sammen dømmer 4 kategorier, samt en “headjudge” som overser konkurransen og dømmingen.

Dokumenter

Polesport:
IPSF Scoring and Appeals Information
Utfyllingsguide Technical Bonus Form
Singles Technical Bonus Form 2016-2017
Doubles Technical Bonus Form 2016-2017
Compulsory Form 2016
IPSF Complaints and Disputes Policy

Artistisk Pole:
IPSF Artistic Pole Scoring and Rules 2016-2017
Artistic Pole Video Application Criteria

Generelt for begge konkurranser:
IPSF Code of Ethics
IPSF Anti Doping Rules